بلاگ نیوز


تحریم سوئیفت

نوشته زیان آمریکا در صورت ایجاد سیستم موازی سوئیفت توسط ایران اولین بار در مقاومتی نیوز| پدیدار شد.

درباره : نیوز ها