بلاگ نیوز


خرید تضمینی گندم اقتصاد مقاومتی

نوشته ۱۵۸۷ تومان نرخ مناسب خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۸ اولین بار در مقاومتی نیوز| پدیدار شد.

درباره : نیوز ها