بلاگ نیوز


معافیت تحریم خرید نفت ایران

نوشته معافیت موقت ۸ کشور فرصتی برای تکمیل اقدامات ضدتحریمی اولین بار در مقاومتی نیوز| پدیدار شد.

درباره : نیوز ها