بلاگ نیوز


به گزارش ایدرونیوز ، رضا رحمانی در این بازید با اشاره به نقش مگفا در حوزه فناوری های نوین و اظهار رضایت از فعالیت های انجام شده بر نقش آفرینی بیشتر این شرکت در حوزه های شهر هومشند و اینترنت اشیا تاکید کرد.

مدیریت منطقه تخصصی شهر هوشمند نمایشگاه رینوتکس بر عهده مگفا است و شرکت مگفا با مهیا نمودن فضای نمایشگاهی، امکان ارایه توانمندی بیش از ۵۰ شرکت فعال در حوزه هوشمندسازی و همچنین طرح و ایده اشخاص و شرکت های دانش بنیان را فراهم نموده است.

ششمین جشنواره و نمایشگاه ربع رشیدی با رویکرد تجاری سازی و آماده کردن تعامل عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری از دهم تا چهاردهم آبان در نمایشگاه بین المللی تبریز در حال برگزاری است.

درباره : نیوز ها