بلاگ نیوز


تعیین قیمت محصولات زراعی اقتصاد مقاومتی

نوشته ۱۵۸۷ تومان قیمت پیشنهادی وزارت کشاورزی برای هر کیلوگرم گندم اولین بار در مقاومتی نیوز| پدیدار شد.

درباره : نیوز ها