بلاگ نیوزگفته می‌شود كه «ویزیت»، به معنای ملاقات طبیب و بیمار، آجرِ ساختمان سلامت و اشكال در نرخ ان منشأ و علت پیشینی بسیاری از مشكلات سلامت است. اما چرا؟

درباره : نیوز ها