بلاگ نیوز


خلق پول اقتصاد مقاومتی ضریب فزاینده

نوشته اثر یکسان رشد نقدینگی از مسیر «ضریب فزاینده» و «پایه پولی» اولین بار در مقاومتی نیوز| پدیدار شد.

درباره : نیوز ها