بلاگ نیوز


نوشته تصویب ۱۲ برنامه اولویت دار در نیوزلند برای سال ۲۰۱۸ اولین بار در مقاومتی نیوز| پدیدار شد.

درباره : نیوز ها