بلاگ نیوز


سندیکای صنعت برق مشترکین پرمصرف

نوشته سندیکای صنعت برق خواستار اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف اولین بار در مقاومتی نیوز| پدیدار شد.

درباره : نیوز ها