آبرامز: آمریکا آموزش نیروهای اوکراینی را بر روی تانک آبرامز آغاز می کند

پایگاه هوایی رامشتاین: ایالات متحده آموزش نیروهای اوکراینی را در مورد نحوه استفاده و نگهداری آغاز خواهد کرد آبرامز مقامات ایالات متحده روز جمعه گفتند که تانک ها در هفته های آینده، در حالی که به تلاش های خود برای رساندن هر چه سریعتر آنها به میدان نبرد ادامه می دهد، سرعت می بخشد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که رهبران دفاعی از سراسر اروپا و جهان در پایگاه هوایی رامشتاین در تلاش‌های مداوم برای هماهنگ کردن تحویل تسلیحات و سایر تجهیزات به اوکراین گرد هم می‌آیند. انتظار می رود اواخر روز جمعه اعلام شود.