Monthly Archives آگوست 2022

خدمات نماشویی ساختمان با بهترین کیفیت

مواردی مانند جنس نما، ارتفاع نما، ایرادات نما و میزان کهنگینما در انتخاب روش نظافت نمای بیرونی ساختمان تاثیر دارد.

در پاسخ به این سوال به نقل از شرکت کارابین راپل باید بگوییم که کلیه سطوح نمای ساختمان قابلیت نظافت را دارند اما نکته ای که وجود دارد این است که روش تمیز کردن و جرم زدایی هر جنس در نما متفاوت است.

زیرا با گذشت زمان و نفوذ آلودگی ها به خورد سنگ فرآیند پاکسازی و جرم زدایی از نما بسیار سخت و پر هزینه خواهد شد و حتی در شرایط خاص ممکن است آلودگی هایی که به خورد سنگ نفوذ کردهاند از بین نرود و به صورت دائمی بر روی سطوح نمای ساختمان شما بمان...

Read More