آخرین اخبار «اکسیژن مایع

که استنشاق آن ها حتی در غلظت های پایین (در حد PPM ) موجب جراحت و یا این که مرگ خواهد شد. استنشاق اکسیژن 80% درفشار1 اتمسفر به جهت مدت بیش از 12 ساعت می تواند سبب سوزش دستگاه تنفسی، کمتر تدریجی در گنجایش حیاتی، سرفه، گرفتگی بینی، گلو درد و درد قفسه سینه شود. البته میتوان گفت مصرف بیمارستان را در پیک پنجم تقریباً سه تا چهار برابر شده است و بیمارستانهایی که در ۲۴ ساعت یک بار، توشه کپسول اکسیژن اخذ میکردند، درحال حاضر حداقل سه بار همان میزان توشه میبرند. در گزینه واردات اکسیژن تا به امروز صحبتی نشده، البته از سال گذشته سازمان ملی کرونا، صادرات اکسیژن مایع که اکثر به عراق و افغانستان انجام میشد، را ممنوع کرد. او بیشتر کرد: حجم اکسیژن گازی تولیدی این سیستم در حالت شارژ کامل، معادل حدود پنج هزار و دویست عدد سیلندر اکسیژن ۴۰ لیتری می باشد که از جنبه مالی نیز برای بیمارستان اکسیژن مایع ثنا پرمنفعت است. به جهت ذخیره اکسیژن مایع حالت و اسباب به خصوصی وجود دارد. 1. مهم دقت به این که سیلندرها عموماً حاوی گازهای فشرده قابل اشتعال یا این که غیر قابل اشتعال می باشند لذا با نیروی بالقوه زیادی هستند. حمیدرضا یوسفی در گفتوگو حساس خبرنگار ایمنا، مهم اشاره به اینکه نیتروژن هفتمین عنصر جدول تناوبی است، اظهار کرد: نیتروژن جز پنج عنصر با جدول تناوبی در کنار اکسیژن و کربن قرار میگیرد و کاربردهای بخش اعظمی در صنایع متعدد دارد. در همین رابطه، فلش کلانتری -رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبابت و صنعتی- در گفتوگو اهمیت ایسنا، اظهار کرد: فقدان ایجاد وجود دارد، اما گنجایش تولید گازهای طبابت مشخص میباشد و اکسیژن مایع ثنا بیشتر نیز نمیشود. به همین برهان ایسنا موقعیت ساخت گازهای اکسیژن برای بیماران کرونایی را پیگیری کرد که نتیجه آن حاکی از افزایش چشمگیر استدعا است، البته به نظر می‌رسد مشکل قطعی الکتریسیته برطرف شده است. او بیان داشت: اصلی تلاش و سعی کارمندان فجر ایستگاه بارگیری اکسیژن مایع اردیبهشت ماه امسال در این کمپانی روش اندازی و فراهم بارگیری شد و از روزگار منش اندازی و آغاز به عمل این ایستگاه محمولههای متفاوت اکسیژن مایع به مقاصد گوناگون مرزوبوم بارگیری شده که به طور کامل برای درمان بیماران کرونایی بوده است. به گفته وی اختلال قطعی برق هم در بخش اعظم استانها مهم هماهنگی اهمیت فرمانداری و ستاد کرونا برطرف شده و کسی در همین مدت اختلال قطعی برق نداشته است.