آذربایجان می گوید 2783 سرباز خود را در درگیری قره باغ کشته اند

مسکو: آذربایجان روز پنجشنبه گفت که 2،783 سرباز آن در طی درگیری با نیروهای قومی ارمنی بر سر منطقه محاصره شدند قره باغ، و بیش از 100 نفر از نیروهای آن هنوز مفقود بودند.
آذربایجان تاکنون هیچ یک از خسارات نظامی خود را در درگیری ای که در 27 سپتامبر آغاز شد و در 10 نوامبر متوقف شد ، با توافق صلح با میانجیگری روسیه ، آتش بس را اعلام نکرد.
مناطقی از قره باغ کوهستانی که قبلاً تحت کنترل قومی بود ارمنی ها به آذربایجان تحویل داده شدند ، نیروهایش سرزمینی از جمله مناطقی را که باکو در جنگ قبلی در دهه 1990 از دست داده بود ، تصرف کردند.
ارمنستان هنوز تعداد نهایی کشته شدگان ارتش خود را فاش نکرده است ، اما یک مقام وزارت بهداشت در 14 نوامبر تایید کرد که 2317 سرباز کشته شده اند.