آیا پیشرانه پیستون متقابل به خودروها باز خواهد گشت؟

تعداد پیستون ها در موتور های متفاوت متفاوت می باشد . همانطور که پیش از این هم اشاره شد، تعداد حلقه پیستون ها در موتور خودروها مختلف بوده و در موتور های دیزلی تا هفت عدد نیز می رسد. به خصوص اگر تعداد سیلندرها بخش اعظم شود. درصورتیکه به جهت خرید کردن خودرو دست دوم مبتلا ابهام یا این که سر در گمی می‌باشید مشاوران کارشناس ملازم مکانیک برای وصال به یک تعیین مناسب کلیدی شرایط شما در کنارتان هستند. شاتون همراه اهمیت میل لنگ، حرکت رفت و برگشتی را به حرکت چرخشی تبدیل کرده و به میل لنگ می دهد. گاز اصلی فشار و در حالت مایع قبل از ورود به اپراتور دستگاه وارد لوله مویین میشود. نکته مهمی که در هنگام عیبیابی فریزر بایستی به آن دقت کنید این میباشد که گاز سردخانه معمولاً به شکل مایع میباشد که آن‌گاه از ورود به این لولهها به حالت گاز در میآید. همین قطر رشته رشته در واقع باعث میگردد گاز از وضعیت مایع به گاز تبدیل شود و فشار آن به حدود یک پنجم فشار اهمیت برسد. پیستون قطعهای نسبتاً استوانهای شکل است؛ نسبتاً از آن روی که سازندگان همین قطعه، به مقدار اندک به آن شکل بیضوی ارائه می کنند چراکه به دمای پیستون به زمان حرکت اتومبیل به شدت بالا میرود و حتی ممکن هست به دماهایی زیرا 2200 سکو سانتیگراد هم رسد و همین امر سبب ساز انبساط پیستون می‌شود و در این موقعیت می باشد که پیستون صورت استوانهای به خود میگیرد. توگ یک اتومبیل برقی بوده که به گفته مهندسان همین خودرو، در کاسه ۳۰ دقیقه ۸۰ درصد باتری شارژ شده که قابلت پیمایش ۳۰۰ km را کلیدی یک توشه شارژ دارد. همین دستور باعث جلوگیری از مصرف بیرویه روغن خواهد شد. پیستون های آلومینیومی در عاقبت افزایش دما بیشتر از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و همین امر ممکن میباشد سبب ساز از میان رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بیشتر گرم می شود و همین امر منجر می شود که گشوده هم بخش اعظم انبساط یابد.اما درصورتیکه کف پیستون خیلی داغ شود ممکن هست سبب ساز خود سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به نیز می خورد و ممکن هست موتور جراحت ببیند. فرسایش شعاعی پیستون : از عواملی که منجر فرسایش پیستونها میگردد می توان به بعد ها خطا پیستون، نقص‌ در احتراق و وجود مواد خورنده اشاره کرد. پیستون های بیضی صورت که به جهت خودداری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود حساس ابعاد خاصی طرح می گردد.به طوری که در صورت 7 دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه006/0 اینچ یا این که 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر هست و قطر پیستون در بر روی محور 45 مرتبه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. بیایید باهم ببینیم که چه پیستونی به جهت طراحی ما بهتر هست ؟ حجم موتور چه تاثیری روی اسب بخار و گشتاور دارد؟ ۳ ـ وجود شکافهای حرارتی روی پیستون : این شکافها به شکل T و در دامنه پیستون تعبیه میگردند و در اثر گرما همین شکافها به نیز رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر پرهیز می‌کنند و در ضمن کمترین لقی در میان پیستون و سیلندر را ایجاد می‌نمایند که منجر ارتقاء کمپرس و اقتدار موتور می گردد . هنگامی که این خلل پیش میآید می توان منبع ورود این براده ها و قطعات را به درون موتور پیدا کرد و آنگاه مارتل موتور را گشوده کرد و بعد آن را تمیز کرد تا بشود نقص‌ را حل کرد و موتور را تعمیر نمایید تا این اتفاق مجدد مشکلی را ساخت نکند. بعد از آن از این‌که گاز تغییر تحول شکل بخشید و از طرفی فشار آن نیز تا حد قابل توجهی کمتر یافت، وارد اپراتور دستگاه می گردد و در آنجا خنک میشود و بعد به باطن کابین یا این که گوشه و کنار داخلی سردخانه وارد پیستون رومانی میشود. وقتی که کاربر غذای گرمی را در داخل سردخانه قرار میدهد و یا این که درب آن را باز و بسته میکنید، دمای داخل سردخانه از وضعیت تعادل خارج میگردد و باید کمپرسور وارد عمل شود و دوباره دمای سردخانه را به حد مطلوب برساند. علاوه بر همین شکافت رطوبت و آب به درون کمپرسور باعث می گردد کارایی و عملکرد همین قطعه از فریزر تا حد قابل توجهی افت کند. یکی از وظایف اپراتور یخچال فریزر علاوه بر انتقال گرما به بیرون، در کنار کندانسور به عملیات خنک شدن گاز مبرد یاری میکند. برای مثال می اقتدار به روغن ریزی، روغن سوزی، صدای نامتعارف موتور و احساس جدا شدن بعضا از قطعات از موتور و خارج ریختن آن ها اشاره نمود. زمانی که شما دمای یخچال را بر روی عدد مورد حیث خود تهیه و تنظیم میکنید، کمپرسور برای اینکه دمای گوشه و کنار یخچال را به دمای ست شده برساند وارد فعالیت می‌شود و فعالیت خود را آغاز میکند.