استخدام بانک ملت سال 1400(اصل سوالات رایگان)

محمدرضا شهبازی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: سنجش بضاعت و توان انجام کار به عهده دستگاه استخدام کننده می باشد و قابلیت و امکان دارااست به شخص معلولی گفته شود که او بضاعت انجام عمل را ندارد و او را رد کنند. به تیتر سطح اخیر نیز، شما میتوانید اطلاع رسانی های استخدام دلخواه خویش را انتخاب و به جهت آن رزومه ارسال نمایید و در نهایت خویش را برای مذاکره و استخدام فراهم کنید. واضح میباشد متعاقباً نسبت به اخذ و تحلیل اصل مدارک پذیرفته شدگان در آزمون اقدام و در شرایطی که مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده اصلی وضعیت اطلاع رسانی بانک وجود داشته باشد از ادامه پروسه استخدامی درخواست کننده در هر سطح از روند استخدام، دوری بعمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. ۵- پس از برگزاری آزمون کتبی، تا تعدادی برابر گنجایش آیتم نیاز بانک نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان مبادرت می شود تا پس از انجام بقیه فرایند استخدامی، قبول شدگان نهائی گزینش شوند. ۱۷- از موفقیت یافتگان روند استخدامی فوق، قبل از بکارگیری در بانک، ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (صرفاً صادره از بانک ثالث) دریافت می گردد. تبصره: دارای عنایت به عدم قابلیت استرداد وجه تصویب نام، موکدا اعلام می گردد صرفاً متقاضیانی که واجد موقعیت عمومی و منحصر به فرد مندرج در جداول و متن آگهی می باشند، نسبت به تصویب نام و واریز وجه مبادرت نمایند. ۱- قبل از تصویب اسم به راهنمای طریق تکمیل فرم موجود در وبسایت مراجعه و مندرجات آنرا دقیقاً مطالعه نمایید. ۳- مسئولیت درستی تصویب اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. در شکل عدم صادر شدن جواز برگزاری امتحان استخدامی به وسیله ستاد ملی نبرد با کرونا، تاریخ برگزاری امتحان تغییر و تحول کرده و از طریق پیامک و این سایت اطلاع رسانی ضروری بعمل خواهد آمد. تبصره۲ : داوطلبان می بایست پس از اخذ صفحه ورود به جلسه آزمون از طرز سایت، نسبت به کنترل مشخصات شخصی خود (نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، گواهی تحصیلی، شماره داوطلبی، شماره صندلی) و محل برگزاری امتحان مبادرت نمایند و در رخ بازدید هرگونه مغایرت می توانند از طریق قسمت مربوطه در سایت, آگهی استخدام گرافیست دورکاری نسبت به برطرف کردن نقص مبادرت نمایند. بدیهی میباشد جهت شرکت در آزمون، ارائه صفحه ورود به جلسه، کارت ملی و شناسنامه در روز برگزاری امتحان الزامی خواهد بود. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان بخش اعظم در مورد آگهی استخدام نوشهر لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.