اسید آسکوربیک (ویتامین ث) چیست؟

این دارو در فهرست داروهای لازم سازمان بهداشت جهانی، ایمن ترین و موثرترین داروهای مورد نیاز در یک سیستم بهداشتی هست . درمان می تواند به رخ خوراکی یا این که اساسی تزریق عضلانی یا داخل وریدی انجام شود.اسکوروی را بقراط می شناختنددر دوران کلاسیک نشان داده شد که این بیماری به وسیله مرکبات در یک آزمایش زودرس کنترل شده به وسیله جراح نیروی دریایی سلطنتی ، جیمز لیند ، در سال 1747 پیشگیری می شود و از سال 1796 برای تمامی خدمه نیروی دریایی سلطنتی آب لیمو صادر شده است. به جهت افراد ≥20 ساله ، دیتا های حاصل از نظرسنجی NHANES 2003-04 ایالات متحده ، میانگین و متوسط غلظت سرمی 49.0 و 54.4 میکرومول در لیتر را نشان داد. در حالی که مکمل های ویتامین C دوچندان دوستداشتنی هستند، تحقیقات هنوز در گزینه منافع مصرف همین ویتامین برای سلامتی افراد نتایج محکمی ارائه نکرده است. بالاتر از آن ، نقشی در اسید آسکوربیک به عنوان پیشگیری یا این که درمان بیماری های گوناگون آیتم دعوا نمیباشد ، و باز‌نگری ها نتیجه های متناقضی را گزارش می دهند. فراتر از آن، نقش ویتامین ث به تیتر پیشگیری یا این که درمان بیماریهای متعدد مورد مشاجره وجود ندارد و بررسیها نتایج متنقاضی را نشان میدهد. اسید آسکوربیک نقش انتخاب کننده ای در معالجه اسکوربوت داراست که بیماری ناشی از فقدان اسید آسکوربیک است. اسید اسکوربیک در حفظ از پوست نیز نقش دارد. اسید اسکوربیک حیاتی مزایای مراقبت از پوست است. اسید اسکوربیک بخاطر مزایایی که به جهت تندستی دارد، به خوبی و حیاتی دقت زیاد آیتم مطالعه قرار گرفته است. استفاده از اسید اسکوربیک به تیتر یک ماده نگهدارنده، فرایند اکسیداسیون را به تاخیر می اندازد، و ظاهر گوشت را نو و برای مصرف کنندگان دیدنی خیس می تولید اسید اسکوربیک کند. تن انسان می تواند صرفا میزان مشخصی از اسید آسکوربیک را ذخیره نماید و به این ترتیب در صورتی که مواد جدید مصرف نشود ، ذخیره بدن تخلیه می شود. مواد و روشها: در همین مطالعه از 70 سر موش صحرایی نر نژاد Wistarدر محدوده وزنی 270-220 گرم در10 مجموعه کنترل، اسیدآسکوربیک(µg/rat/side 48 و24 ،12)، بروموکریپتین (side/µg/rat 25 و 5/12)، اسیدآسکوربیک و بروموکریپتین (µg/rat/side 25 و 24) و شم اسیدآسکوربیک، بروموکریپتین، اسیدآسکوربیک و بروموکریپتین استفاده شد. آسکوربیک اسید از جمله موادی هست که بدن توانایی ایجاد آن را ندارد و باید آن را از روش غذاها و مواد مغذی حاوی آن، آن را اخذ کرد.