اسید فسفریک چیست؟

P4O10 ساخت شده در برج بعدی هیدراته شده و بخارهای باقی باقی مانده از P4O10 بوسیله واحد شستشو به اسید فسفریک رقیق تبدیل کرده و از آن به تیتر افشان در کاهش و پاین آوردن دمای برج به کار گیری می شود. بیشترین سهم را از حیث ایجاد و مصرف در بین تمامی اسیدها دارد و پس از آن اسید سولفوریک قرار دارد. سوختن و هیدراتاسیون مستقیم، همانطور که قبلاً تفسیر دیتا شد، وضعیت زیاد خورنده را ساخت می خرید فسفریک اسید آزمایشگاهی کند. اسید فسفریک اسید ضعیفی می باشد و در وضعیت معمولی و مدت دوران کوتاه آنقدر نمیتواند خطرساز باشد . همین اسید در دندانپزشکی و ارتودنسی به عنوان محلول اچینگ جهت تمیز کردن و زبر کردن سطح های دندان جایی که وسایل دندانپزشکی قرار میگیرد، بکار میرود. اسید فسفریک جزء کلیدی استخوان و دندان ها هست و در بسیاری از فرایندهای متابولیک نقش دارد. اسید فسفریک همینطور در ساخت کودهای شیمیایی، پاک کنندههای صابونی و غیر صابونی،تصفیه آب،خوراک دام و دارو سازی کاربرد دارد. به تیتر ماده افزودنی در نوشابه های گازدار کاربرد داراست و در ایجاد کودهای شیمیایی، پاک کنندههای صابونی و غیر صابونی، تصفیه آب، خوراک دام و دارو سازی، مکملهای غذای دام و طیور(دی و منو کلسیم فسفات) ، مواد فسفاته شوینده ها ،تصفیه پسابها، تولید کودهای فسفاته (مهمترین کاربرد)، ضد حریق نمودن بعضا سطح ها و عامل ها بازدارنده اشتعال، ونیز جهت تمیز نمودن و حجمی گیری سطوح فلزی به کار میرود. به عبارت دیگر پاک کننده ها جدید به جور ای تنظیم می شوند که مهم کلسیم و منیزیم یون ها مشقت بار آب را واکنش نمی دهند . براین اساس خاک هایعنی کلیدی کودهای فسفاتی پرورش گیان را بالا می مارک . همین ماده معدنی نقش بخش اعظم ای در پرورش بدن داراست و حتی به جهت تولید DNA و RNA، کدهای ژنتیکی موجودات زنده گزینه نیاز است. از آنجا که فسفر یکی از از موادتشکیل دهنده لازم به جهت پرورش گیاهان محسوب میشود، اسید فسفریک در تنظیم کودها استفاده می شود. کاربرد پیروز اسید فسفریک برای کودها میباشد که تقریباً 90٪ از ایجاد آن را مصرف می کند. فسفر یکی از از موادسازنده ضرورر برای رشدگیاهان محسوب می شود . فسفر یک ماده مغذی گیاهی حتمی است و بوسیله ریشه های گیاهی، غالبا به عنوان یون دی هیدروژن فسفات، H2PO4، مشتق شده از اسید فسفریک، H3PO4 گرفته شده است. بنابراین، اسید دی فسفریک یا پیروفسفریک (H 4 P 2 O 7 ) از دو مولکول اسید فسفریک، کمتر از یک مولکول آب تشکیل می شود . واکنش در بین الکل و اسید فسفریک است چون مخلوطی از مونو، دی و تری استر ها به اضافه استر های پلیمری به همراه اسید فسفریک اولیه ساخت می شوند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بیشتر در آیتم خرید و فروش اسید فسفریک لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.