انگلیس می گوید مذاکرات Brexit “در یک مرحله دشوار است”

لندن: دولت انگلیس روز جمعه گفت Brexit گفتگو با اتحادیه اروپا به “دشوار” رسیده بود لحظه و هر معامله ای را که مانع آن باشد رد کرد حاکمیت انگلیس.
نخست وزیر گفت: “زمان بسیار کم است. ما در مرحله دشواری از گفتگوها هستیم.” بوریس جانسونسخنگوی رسمی به خبرنگاران گفت.
“آنچه مسلم است این است که ما نمی توانیم توافقی را توافق کنیم که اصول اساسی ما در مورد حاکمیت و پس گرفتن کنترل را رعایت نکند.”