انگلیس می گوید چین بیانیه مشترک در مورد هنگ کنگ را نقض کرده است

لندن: بریتانیا روز پنجشنبه گفت که چین بار دیگر با وضع قوانین جدید برای رد صلاحیت قانونگذاران منتخب در بیانیه مشترک چین و انگلیس را نقض کرد هنگ کنگ.
پکناعمال قوانین جدید برای رد صلاحیت قانون گذاران منتخب در هنگ کنگ به منزله نقض آشکار بیانیه مشترک قانونی چین و انگلیس است ، “وزیر خارجه دومینیک راآب گفت