اولین شهروندان اتحادیه اروپا ممکن است تا پایان دسامبر علیه Covid-19 واکسینه شوند

بروسل: اورسولا فون در لاین ، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد: اولین شهروندان اتحادیه اروپا می توانند تا پایان ماه آینده علیه ویروس کرونا واکسینه شوند.
فون در لاین اعتراف کرد که وضعیت همه گیر همچنان جدی است ، “با تقریباً 3000 مرگ در روز”. رئیس کمیسیون اروپا با هشدار ، محدودیت های آرامش بخش “بسیار زیاد و سریع” را می توان به موج سوم پس از کریسمس منجر کرد ، و از اتحادیه اروپا خواست “از تابستان درس بگیرد”.
“اما خبرهای خوبی نیز وجود دارد. کمیسیون اروپا تاکنون با شش شرکت دارویی قرارداد واکسن را تضمین کرده است. اولین شهروندان اروپایی ممکن است قبل از پایان دسامبر واکسینه شوند. سرانجام در انتهای تونل نور وجود دارد … واکسن ها مهم هستند ، اما آنچه مهم است واکسیناسیون است. ”