ایالات متحده 2 نفر را به راه اندازی “پلیس مخفی” چین متهم کرد

نیویورک: مقامات مجری قانون ایالات متحده دو تن از ساکنان نیویورک را به اتهام اداره یک “ایستگاه پلیس مخفی” چینی در محله محله چینی منهتن، دستگیر کردند. بروکلین روز دوشنبه گفت.
لیو جیان وانگ، 61 و چن جین پینگدادستان گفت که 59 ساله با اتهام توطئه برای اقدام به عنوان عامل دولت چین بدون اطلاع مقامات آمریکایی و ممانعت از اجرای عدالت روبرو است. آنها قرار است روز دوشنبه در دادگاه فدرال حاضر شوند. این اتهامات در حالی مطرح می شود که وزارت دادگستری تحقیقات را در مورد آنچه آنها تلاش برای “سرکوب فراملی” توسط دشمنان ایالات متحده مانند چین و ایران برای ارعاب مخالفان سیاسی ساکن در ایالات متحده می نامند، انجام می دهد. دادستان ارشد فدرال بروکلین گفت: “این پیگرد قانونی نقض آشکار حاکمیت کشور ما توسط دولت چین را آشکار می کند.”