این نقش در بازی مافیای کلاسیک وجود دارد

اولی بار که بوسیله فردی انتخاب شود، اتفاقی برایش نمیافتد و اساسی آن فرد نیز گروه میشود، البته قابلیت خاصی ندارد. اساسی این که روانشناس در تیم شهروندان محسوب میشود، البته نقش سیاه آنان است. هر چه میزان که عمده بازی کنید، مهارت شما بیشتر میشود، بازی مافیا یک بازی عملی است. بازی مافیا را با هر یکسری می اقتدار بازی کرد، اما هر چه تعداد بازیکنان بازی بخش اعظم شود، بازی جالب خیس و نقش های بیشتری در بازی قرار می گیرند. در نحوه دوم، فرشته شهروندی می باشد که یک توشه در ارتفاع بازی می تواند یک عدد از افراد کشته شده در شب یا این که روز را به انتخاب خودش به بازی برگرداند. در طرز اول، بازیکنی که در ارتفاع روز اصلی رای گیری از بازی خارج می شود، در صورتیکه نقش فرشته نجات را درست حدس بزند، می تواند در بازی بماند. نقش فرشته نجات را می اقتدار به دو روش بازی مافیا 2 دوبله فارسی اجرا کرد. هنگامی اهمیت صحبت های یک بازیکن موافق هستی می توانی با علامت شصت موافقت خود را اعلام کنی. وتو کردن شب واقعه میافتد و زمانی که شهردار این عمل را بکند، صبح روز به بازیکنها اعلام میشود که بله! در واقع هزارچهره در شب کشته نمیشود چون هر کسی بخواهد همین کار را انجام دهد خودش میمیرد. اصطلاح قارچ در بازی مافیا، زمانی به کار برده می شود که فرد یا افرادی در اثر اتفاقی، مافیا بودنشان تابلو شود. مافیا بیدار و اهمیت یکدیگر آشنا می شوند و گاد از رییس مافیا و دکتر معالج مافیا استعلام می‌گیرد که گروه مافیا به صورت تام دارای وظایف یکدیگر اشنا شوند. اگر در یک شب، مافیا و اسنایپر هر دو به یک فرد شلیک کنند و به فرض که دکتر نیز همان فرد مضروب را سیو کرده باشد، فرد کشته میشود. چنانچه شهردار رایگیری را وتو بکند و فرد مورد نظرش را نجات دهد، مافیاها نمیتوانند او را حذف نمایند و اسنایپر بازی هم حق کشتن او را ندارد. در ادامه نقش های خاص و متمایز به بازی بردگیم شب مافیا افزوده شد که شامل روئین تن، نانوا، ساقی، ناتاشا، گادفادر، تک تیرانداز یا اسنایپر و نقش های متعدد دیگر در مافیا شد. به هیچ وجه نباید شخصیتش افشا شود، چون بخش اعظم از همه به ضرر خودش خواهد شد. شخص زندانی شده در فاز روز حق سخن نمودن ندارد البته در صورتی که در لیست سیاه قرار بگیرد ، میتواند از خودش دفاع کند. شخصیتی مخوف و منزوی است ولی توشه مسئولیتی کلیدی بر عهده داراست که بایستی به موقع به آن عمل کند. مجهول می بایست همیشه مهیا و منتظر باشد تا یک نفر انتخابش کند. تا وقتی که هنوز شخصیت همزاد را دارد، مهم حمله مافیا و جانی کشته نمیشود. اعضای مافیا به جهت رد گم کردن، میتوانند مقابل یکدیگر رای دهند. اشخاصی حیاتی بیشترین رای به دفاعیه میروند. همین ویژگی ها به دست کج منتقل نمی شود. صبحت خاصی نمی کنند و صرفا رای می دهند! بازی موفقیت و شکست دارااست و در صورتیکه گرداننده احساس نماید یکی از بازیکنان به دیگران بی احترامی می کند، می تواند او را از بازی اخراج کند. و در غایت از حرفه ای پرسیده می شود که آیا می خواهد به کسی شلیک نماید یا خیر؟ 2. خوبتر می باشد تا جایی که می توانی نقش دزدی و ادعای شخصیت نکنی. در همین مقاله، چهار منش مختلف برای انجام بازی مافیا به شکل آنلاین معرفی خواهیم کرد تا بتوانید دارای استفاده از آن دوستان عزیز خویش را بدور نیز توده کنید و تایم ها فراغت خود را به نحوی دارای هیجان سپری کنید. در بازی 18 نفره، 12 شهروند و 6 مافیا باطن بازی خواهند بود، یا 11 شهروند، 5 مافیا و 2 بازیکن مستقل بازی خواهند کرد. هزارچهره، مجهول و همزاد دارای شهرت ترین نقش های مستقل بازی هستند. در صورتی که فرشته جزو کشته شده های شب باشد، صرفا خودش را می تواند نجات دهد. آموزش، قوانین و کارت های بازی مسابقه شهروند و مافیا نتورک تندرست : «شهروند و مافیا» مسابقه ای گروهی و خانوادگی می باشد و در آن فرد اصلی امتحان و خطا، تلاش در شناسایی افراد دیگر می کند. نقش دلیر در مواردی از دکتر نیز مهمتر است چون کارش را هر دو شب انجام می دهد خیلی بایستی حواسش توده باشد چون با گزینش اشتباه می تواند 24 ساعت از یک غیر شهروند حفاظت کند. در ارتفاع شب ، دکتر معالج میتواند جان یک نفر را نجات دهد. نقش ساقی از آلرژی خاصی برخوردار میباشد به این صورت که اصلی تشخیص صحیح تیمش را می تواند رو به جلو برنده شود و درصورتی که اشتباهاً به شهروندی بزند میتواند ضربه بزرگی را به شهر وارد کند. در انتها شب، گرداننده مجهول را بیدار می‌نماید و از گروهش (مافیا یا شهروند) مطلعش می کند. در نهایت، پروردگار یک رایگیری برگزار می کند و بازیکنان هر یک موافق یا مخالف مجرم رای میدهند. یا این که مثلاً چنانچه مافیاها کارآگاه یا این که دکتر را زدهاند، پروردگار کماکان بایستی نام آن ها را صدا بزند و وظایفشان را گوشزد نماید تا کسی از حذف آنان مطلّع نشود. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان اکثر در آیتم بازی مافیا 4 کامپیوتر لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.