ایکس بادی (xbody) چیست

و به کار گیری از مکملهای ورزشی، در همین سیستم چه جایگاهی دارد؟ در تمرین های سنتی ۶ تا ۸ هفته زمانه می‌برد تا مسیرهای عصبی یک اتصال آگاهانه به جهت هدفمند نمودن عضله‌ها و جذب اثر حرکات ساخت شوند اا در ایکس بادی پیام الکتریکی به طور طبیعی بوسیله مغز از طریق سیستم عصبی مرکزی به عضله منتقل می شود. علاوه بر این، همین ورزش اساسی افزایش متابولیسم تن و عمل عضلانی سبب ساز می‌شود تا کالری بیشتری ور مقایسه اصلی ورزش بی آلایش مصرف کنید.یکی دیگر از فواید عالی ایکس بادی همین می باشد که شما میتوانید همین ورزش را به صورت طولانی مدت انجام دهید. همین ابزار ظاهرا کار کشته به هدف قرار دادن کل عضلات مرکزی بوده تا سرعت بالا تر و بیشتر به تقویت و فرم دهی عضله‌ها شکم ایکس بادی برای چاق شدن نزدیک شود. نظریهEMS ساده است: وقتی که الکتریسیته منجر تحریک ماهیچه‌ها شما میشود، میتوانید ماهیچه‌ها بیشتری را در تمام بدن خود به عمل بگیرید. دستگاه XBody در حوزه EMS کل تن به جهت نوآوری، عملکرد، آموزش، به روز رسانی و ارائه سرویس ها پیشرو است. با چهار هفته تمرین بر شالوده EMS نمیتوان به طور قابل توجهی بر توان و استقامت اثر گذاشت. لطفاً به جهت تماس اساسی مالک یا این که دستاندرکاران تیم فوق از داده ها تماس مندرج در اطلاعات بالا به کارگیری کنید. مضرات ایکس بادی در کنار فوایدی که برای کمتر وزن دارد هم می بایست گزینه دقت قرار گیرد. او من را به طریق تحریک الکتریکی عضلانی ایکس بادی (EMS) تمرین میداد. EMS ایکس بادی طرز جدیدی نیست. ایکس بادی میتواند سلولیتهای چربی تن شما را کاهش دهد و به شما کمک کند که بدن عضلهایتری داشته باشید. مطالعه دیگری نشان بخشید که EMS میتواند عملکرد اسکات را بهبود بخشد. از آنجایی که EMS عضله را سوای حرکت اندام به کار می گیرد، فشار روی مفاصل به دست کم می رسد. تحریک عضلانی الکتریکی ایکس بادی (EMS) به تیتر آتی رویش اندام مورد اعتنا قرار گرفته میباشد . یک کابل ضخیم، جلیقه را به دستگاه ایکس بادی متصل میکند. حداقل بر اساس گفتههای مربی ایکس بادی.