با دانش مدیریت پروژه و ابعاد آن آشنا شویم – مجله Irandnn

شناسایی زود هنگام ریسک، ادراک علت آن، جستجوی بهترین راهحل ممکن به جهت مورد قضیه و دوری از وقوع ناگهانی آن، مسئولیت رئیس پروژه است. پروژه می بایست به یک سری سطح تقسیم شود و فهم درستی از تعداد تیمهای مورد نیاز، تعداد منابع در هر تیم، مدت زمان هنگامی برای کامل شدن هر مرحله و کاری که هر تیم انجام می دهد وجود داشته باشد. از طرز ساختار شکست کارها، هر پروژه را به چند بخش و زیر بخش تقسیم کرده و فعالیتهای دارای ارتباط اساسی هر بخش را داخل آن قرار داده میشود. وی افزود: تامین مالی از شیوه شرکت های پروژه محور یک عدد از بهترین طریق ها به جهت مملکت کشور‌ایران محسوب می شود که از محل دریافت وجوه دریافتی از مردمان مستقیم وارد بخش تولید میشود. دسته سوم ابرپروژههای ملی را هم می توان در راستا نگهداشت و ارتقا ایجاد گاز طبیعی عنوان کرد. این روند شامل تولید محصولات پروژه می شود. علی اکبری درباره مورد قضیه این ارتقا سرمایه به ۵ پروژه در دست احداث اشاره کرد و گفت: از گزاره پروژه های درحال اجرای همین کمپانی در خصوص زنجیره فولاد از معدن تا نورد شامل گندله سازی، آهن اسفنجی و فولاد سازی است. هر پروژه حد و مرزی داراست و شامل رئیس محدوده برنامه است. بازار سرمایه نقدشوندگی بالایی داراست و هر زمانه که سهامدار نقدینگی بخواهد به راحتی می تواند سهام خود را نقد کنند. هر سه این سهامداران بخش اعظم وجوه خود را در ارتفاع تعدادی روز گذشته به رخ نقد و غیر نقد به حساب کمپانی واریز کردند و جزء مطالبات آنان محسوب شده است. موفقیت پروژه بستگی به لحاظ مردم دارد ؛ به جهت آنكه رئیس پروژه موفقی باشید می بایست خویش را مطابق لحاظ مردم و اهمیت اولویتهای آنها پروژه دانشجویی ونسیم هماهنگ سازید . نمودار SIPOC چیست و چه کاربردی در رئیس پروژه دارد؟ روزگار تکت (Takt Time) چیست و چه اهمیتی دارد؟ در پروژههای بزرگتر، ۹۰ درصد از دوران مدیر پروژه صرف گزارش دهی میشود. علی اکبری گفت: ۱۷ درصد همین ارتقا سرمایه وابسته به کمپانی چادرملو، ۱۷ درصد وابسته به گل گهر و ۵۱ درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری بسط معادن فلزات است.