بررسی تمامی روش های موجود در طلاق توافقی و مراحل انجام آن

در این میان نوعی از طلاق به نام طلاق توافقی وجود دارد که در آن زن و شوهر هر دو به نتیجه مشترکی برای جدایی در زندگی می رسند. در طلاق توافقی در واقع زوجین یک سری شرایط و معیار ها را برای خود تعیین و بر سر آن به یک نقطه مشترک می رسند. تمامی شرایط توافق شده برای دادگاه قابل اجرا خواهد بود و طی مدت زمان بسیار کوتاه تری نتیجه آن به طرفین ابلاغ می شود.

مراحل طلاق توافقی

هنگامی که طرفین در همه زمینه های مهریه، نفقه و حضانت به تفاهم برسند، می توانند به منظور رسیدگی دادگاه به توافق آن ها اقدام کنند. برای این کار مراحلی وجود دارد که در ادامه هر کدام از آن ها را شرح خواهیم داد.

ثبت درخواست در سامانه

پس از مشخص شدن شرایط طلاق بین زوجین قبل از دخالت دادگاه، باید دادخواستی مبنی بر توافق دو طرف برای جدایی ارائه شود. در این مرحله باید به سامانه ثبت طلاق مراجعه و سپس با در دست داشتن مدارک مربوطه درخواست طلاق را به ثبت رساند.

مراجعه به مراکز مشاوره

پس از تکمیل پرونده طلاق توافقی، دادگاه به منظور ایجاد سازش بین طرفین آن ها را به مراکز مشاوره مربوطه ارجاع می دهد بلکه بتوان سازشی را میان آن ها ایجاد کرد. تعداد جلسات مشاوره با توجه به شرایط موجود متفاوت خواهد بود.

ارجاع زوجه به پزشک قانونی

به منظور مشخص شدن وضع حمل زوجه و یا عدم حمل او، باید زوجه به پزشک قانونی مراجعه کند. نتیجه آزمایش و سونوگرافی توسط پزشک به دادگاه ابلاغ می شود تا در مورد نتیجه آن تصمیم گیری به عمل آید.

مشخص شدن توافق های مالی

در صورتی که در طی تمامی مراحل قبلی، زوجین بر درخواست خود مصر ماندند و پیشمان نشدند، دادگاه اقدام به تعیین وضعیت مالی دو طرف می کند. در این مرحله به صورت کامل وضعیت میزان مهریه و نحوه پرداخت آن به همراه نفقه و حضانت فرزندان نیز تعیین تکلیف می گردد.

اعلام عدم سازش

در صورتی که تمامی جلسات مشاوره به اتمام برسد و تفاهمی در نظر زوجین برای ادامه زندگی حاصل نشود، باید یک گواهی تحت عنوان عدم امکان سازش توسط زوجین یا وکیل آن دو به دادگاه تحویل داده شود.

صدور رای دادگاه و اجرای طلاق در دفترخانه

پس از طی تمامی مراحل بالا و در صورتی که همچنان دو طرف اصرار بر عدم امکان سازش داشته باشند، دادگاه ظرف یک هفته تا 10 روز اقدام به صدور رای نهایی می کند. در این مرحله برای زوجین یک گواهی طلاق صادر می شود که باید آن دو با در دست داشتن این گواهی به دفترخانه مراجعه کنند تا طلاق برای آن ها جاری شود.