بزرگترین تست املای جهان برای شانزه لیزه پاریس

پاریس: شانزلیزه در پاریس بزرگترین جهان را خواهد داشت امتحان املا ماه آینده، سازمان دهندگان روز چهارشنبه گفتند.
یک کلاس درس بزرگ شامل میزهای مدرسه در بیش از 6600 متر مربع (71000 فوت مربع) از خیابان معروف منتهی به تاق پیروزی در پایتخت فرانسه
رقبای شرکت کننده در “بزرگترین دیکته جهان” در 4 ژوئن باید به درستی قسمتی از متن فرانسوی توسط برگزارکنندگان خوانده شود
دیکته ها پایه اصلی آموزش فرانسوی هستند که توسط معلمان به عنوان ستونی برای القای دستور زبان صحیح مورد تجلیل قرار می گیرند و دانش آموزان مدرسه ای که مجبور به انجام آنها تقریباً روزانه هستند از آن وحشت دارند.
همه نویسندگان مشتاق 10 سال و بالاتر می توانند در وب سایت شهر پاریس ثبت نام کنند و حدود 1700 نفر به صورت تصادفی برای شرکت در آن انتخاب می شوند.