تعداد زیادی برای همکاری با یکدیگر برای ارتقا Lot اولویت های مشترک: امانوئل ماکرون تا جو بایدن

پاریس: امانوئل مکرون ، رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه گفت که وی پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفته و تأکید کرد که آنها برای پیشرفت در اولویت های همکاری مشترک کارهای زیادی دارند.
“ماكرون در توئیتر خود نوشت:” من باJoeBiden صحبت كردم تا انتخاب وی را تبریک بگویم. ما برای ارتقا priorities اولویت های مشترك – آب و هوا ، بهداشت جهانی ، امنیت بین المللی – و اقدامات چند جانبه م effectiveثر ، كارهای زیادی خواهیم داشت. ”
علیرغم اینکه بایدن به عنوان منتخب ریاست جمهوری اعلام شد ، ترامپ از پذیرش شکست خودداری کرده است.
وکلای رئیس جمهور دونالد ترامپ در حال طرح شکایت با دادگاه های ایالت های مختلف با درخواست توقف شمارش آرا و رسیدگی به تخلفات ادعایی هستند.