حداقل 600 کشته در قتل عام Tigray در 9 نوامبر: نهاد حقوق اتیوپی

GONDAR: یک گروه جوانان محلی با کمک پلیس و شبه نظامیان حداقل 900 نفر را در “عصبانیت” در 9 نوامبر در اتیوپیشمالی است منطقه Tigray، ناظر حقوق ملی گفت سه شنبه.
منابع از جمله شاهدان عینی و اعضای کمیته ای که برای دفن مردگان تشکیل شده است “تخمین می زنند حداقل 600 نفر کشته شده اند و می گویند تعداد آنها هنوز بیشتر خواهد بود” کمیسیون حقوق بشر اتیوپی، یک نهاد وابسته به دولت اما مستقل.