دریچه فن کویل

همینطور امکان افتادن آن از دیوار و سقف نیز بر روی اجسام و افراد هم وجود دارد؛ بدین ترتیب شما می توانید اهمیت توجه فراوان بیشتری اقدام به نصب و رویه اندازی این تجهیزات داشته باشید و از همین روش بهترین به کارگیری را از محصولات به جهت خود به ارمغان آورید. این روزنه رشته کویل در ساختار درب خویش از یک ورق آلومینیومی با پانچ با ترک هایی به قطر متفاوت بهره می برد.در واقع ترک های درب این دریچه فن کویل هوای واجب به جهت نگهداری تعادل دستگاه رشته کویل را از محفظه تامین و از معبرِ خود به سمت دستگاه ساماندهی می کنند.دریچه حرفه کویل پانچی لولایی از دو نصیب اساسی به این معنی که درب و کادر تشکیل شده است.لذا برای ایجاد آن باید از قطعه کادر اقدام نمود.ابعاد و اندازه کادر را از چهارچوبه با و جاییکه که قرار میباشد دریچه حرفه کویل پانچی بر روی تعبیه گردد استحصال می کنیم و این بعدها را از هر طرف به میزان سه سانت بیشتر خیس در لحاظ می گیریم تا پوشش و کاورِ فعالیت در اطراف و کناره درب تامین شود.با برش زاویه ی ۴۵ درجه ای در سرهای اضلاع قاب روزنه رشته کویل،این قابلیت فراهم می شود که ساختار فریم پس از اتصال اضلاع به هم کاملا گونیا و ۹۰ جايگاه گردد.روش اتصال اضلاع به نیز از نحوه قطعات فلزی که اصطلاحا کرنر نامیده می شود رخ می پذیرد. روزنه ساده، هنگامی کاربرد دارااست که هوای برگشتی از مجرای شبکه هوا تامین شود، در غیر همین صورت چنانچه این نیاز از نحوه دریچه تماشا حرفه کویل رخ پذیرد بعد از آن روزنه را شیاردار خواهند ایجاد که همین شیارها باعث تسهیل در جریان گردش هوا می شود. همین دریچه حرفه کویل ماهیتا ً از محصول آلومینیوم ساخته می شود.لازم به ذکر هست محصول قاب دریچه رشته کویل از جور پروفیل و جنس درب این روزنه رشته کویل هم ورق آلونینیوم می باشد.برای ایجاد همین روزنه حرفه کویل ابتدا بایستی ابعادِ تودرتویِ قاب یا این که چهارچوبی که قرار هست روزنه حرفه کویل بر روی ان نصب گردد را استحصال نمود و بر پایه همین سایزها نسب طراحی و ساخت قاب دریچه تماشا آلومینیومی بی آلایش لولایی مبادرت نمود.با در دست داشتن همین بعدها به راحتی اضلاع ، ارتفاع و عرض پروفیل کادر توسط اره برقی برش داده می شود و پس از این تراز هر یک از گوشه های همین اضلاع بصورت ۴۵ درجه گوشه زنی می گردد،این عمل سبب می شود تا در زمان اتصال هر مورد از همین گوشه ها،زاویه هر گوشه بصورت کاملا گونیا مونتاژ شده و فُرم همین دریچه فن کویل بصورت استاندارد ساختار گیرد. محصول روزنه حرفه کویل ترکیبی از آلومینیوم اصلی پوشش رنگ کوره ای می باشد. تمام بعد ها اضلاع درب روزنه زی فن کویل به صورت ۹۰ جايگاه به بغل خم کاری می شوند . به جهت اینکه بتوان به سیستم حرفه کویل که گاه در تحت سقف کاذب قرار می گیرد، دسترسی پیدا کرد، روزنه هایی در پایین فن کویل در نظر گرفته شده اند، تا بتوان عملیات تعمیر و نگهداری از حرفه کویل را ریلکس خیس انجام داد. هرگاه روزنه رشته کویل از دسته خطی اسلوت باشد از این نوع روزنه به کارگیری می شود. ● قفل دار- لولادار(دریچه تحت فن کویل قفل زیمنسی) : که عموما اساسی قفل زیمنس هستند. پس از طراحی و مونتاژ فریم دریچه حرفه کویل نوبت به طراحی و تولید درب دریچه فن کویل آهنیِ معمولی لولایی می رسد. بعدها قاب دریچه فن کویل بستگی به حفره محل مورد حیث نصب دارد. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و نحوه استعمال از خرید روزنه فن کویل دارید، می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.