دریچه های قلب

در لحاظ داشته باشید که هواکش در مکان های مختلفی کارگزاشتن می گردد و اصلی توجه به آن روزنه هوا اصلی امکان کارگزاشتن مختلف به کار گیری خواهد شد. همینطور داشتن یا این که نداشتن نشانه ها و علائمی که بالا آن ها را ذکر کردیم در روند درمانی گزینه توجه قرار خواهند گرفت. آزمون های ورزشی به پزشکان امداد می نماید تا از نماد و علامتها مربوط به بیماری روزنه آئورت در حین کار فیزیکی اساسی خبر شوند و این تست ها می توانند به تعیین میزان شدت اختلال اشخاص کمک کنند. در صورتی که علامت ها شما بی آلایش میباشند یا این که هیچ آرم یا نشانه ها خاصی ندارید، ممکن می باشد پزشک معالج شما وضعیتتان را اهمیت جلسات مختلف، تحلیل و تحلیل کند. در برخی موارد، پزشک معالج شما ممکن هست جراحی را پیشنهاد کند حتی چنانچه علائم خاصی نداشته باشید. در این پروسه، پزشک معالج یک لوله یا این که کاتتر زیاد باریک را از نحوه رگ های خونی موجود داخل دست یا کشاله ران شما وارد کرده و آن را به سمت یکی از شریان های قلب جهت دهی می کند. درصورتیکه فارغ از داشتن علائم، تنگی درچه میترال در شما تشخصی داده شد، اهمیت پزشکتان در گزینه پیگیری های لازم مشورت کنید. از طرفی اشخاصی که از دریچه های حیوانی استفاده می کنند، باید به رخ مستمر از درمان های ضد انعقادی هم استعمال نمایند؛ ولی در مورد اشخاصی که از روزنه های تصنعی به کارگیری می کنند، نیازی به به کارگیری از این درمان ها وجود ندارد. فقط موردی را که می توانیم به تیتر عیب همین روزنه ها ابلاغ نماییم این است که فی مابین 15 تا 20 سال دچار مشکل در عملکرد خواهند شد. مراد از روزنه یک طرفه، نوعی هست که تماماً اثبات است و هوا را فقط از یک سو پرتاب میکند؛ بنابراین این مدل از روزنه ها قابل تهیه و تنظیم نیستند. این آزمون همینطور می تواند میزان فشار موجود در بخش های گوناگون قلب را نیز اندازه گیری کند. یک سی تی نسخه برداری قلبی از تعدادی سری آزمون های ایکس ری به کارگیری می کند تا تصاویری دارای جزئیات بالا از قلب و روزنه های قلبی ساخت کند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها عمده در گزینه دریچه های خطی سقفی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.