در تیراندازی در شیکاگو یک پلیس کشته و یک نفر دیگر زخمی شد

شیکاگو: به گفته مقامات شیکاگو در پی تیراندازی اواخر روز شنبه، یک افسر پلیس شیکاگو کشته و یک افسر دیگر زخمی شد.
به گزارش خبرگزاری ها، پلیس گفت که افسران در وضعیت “وخیم تا بحرانی” به مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگو منتقل شدند.
لری لنگفورد، سخنگوی سازمان آتش نشانی شیکاگو به شیکاگو تریبون گفت که یکی از افسران که یک زن بود، بعدا جان باخت.
به گزارش خبرگزاری ها، پلیس همچنین گفت که دو مظنون نیز بازداشت شدند.
هنوز مشخص نیست که چه چیزی منجر به تیراندازی شده است.