دمپر چیست ؟

در کناره ی تیغه ها نوار هوابندی دمپر کارگزاشتن می شود و هوابندی فی مابین تیغه دمپر و بدنه ی دمپر هم به لطف مراعات می شود. دمپر ها دستی یک نوع خاص از دمپر که برای کنترل جریان هوا HVAC تهویه مطبوع به مراد بهبود بهره وری و آسایش ساکنانی که در بخش ها متفاوت ساختمان زندگی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می تواند کلیدی تنظیم تیغههای دمپر جهت جریان را به راحتی تغییر تحول داد. دمپر هواساز اسم قطعه ای که در مسیر جریان هوای دستگاه هواساز نصب می شوند و بوسیله آن می قدرت میزان جریان هوا را کم، دوچندان ویا انقطاع کرد و یا این که تغییر تحول مسیر داد. تیغه های بکار رفته در بالانس دمپر یا این که دمپر بادی دارای به جریان افتادن هوا باز شده و حیاتی جدا جریان هوا بسته می شود و از ورود هوای معکوس و اتلاف هوای مطبوع خودداری می کند. سرعت جریان نیز بوسیله پره های ورودی یا دمپر خروجی کنترل می شود. دمپرها یکی از از پرکاربردترین وسایل در اختیار گرفتن هواگذر و فشار در هواکشها و سیستمهای تهویه به شمار میروند، به کارگیری از این سیستم می تواند جریان هوا را کم، مضاعف دمپر خرید یا این که قطع کند. دمپرها در نصیب ورودی جریان هوا (خروجی هواکشها) نصب می گردند و باتوجه به کاربرد آنان مدلهای متمایز دارند. در همین دسته پرهها از نحوه فیوز در دست گرفتن میشوند و از آلیاژ خاصی ساخته شده اند. این موتور که وظیفه ی بازو بسته نمودن دمپرها را دارد، امکان حفاظتی آن با وجود فنر قابلیت و امکان پذیر شده است. قطعات دمپر متفاوت بوده و جنس آن برحسب ضرورت از آلومینیوم یا پلیمر ساخته می شوند، تیغه های آن ها میتوانند ثابت و یا این که متحرک باشند، به دمپرهای تیغه ثابت Louver هم اطلاق می شود.در هواسازها فن هایی وجود دارد که حیاتی الکتروموتور القایی به حرکت درآمده تا هوا را جا به جا کند.