دمپر چیست + انواع آن – پدیده تهویه آذر

این مدل عملکرد سبب ساز می شود که مجرای عبور هوای دمپر صرفاً اصلی روشن یا این که خاموش شدنِ فن، گشوده یا این که بسته شود که از پاراگراف مزایای همین روش همین می باشد که اولا از پِرتِ انرژیِ گرمایشی و سرمایشیِ گوشه و کنار پرهیز می شود و در تابستان و زمستان ، از خروج و تخلیه ی هوای مطبوعِ محیط خودداری به کار می آید و ثانیا در زمانهایی که فن عمل نمی‌کند راهِ ارتباطِ خارج به درون مسدود می شود و از نفوذِ گردوخاک یا این که غبار و آلودگی به گوشه و کنار پرهیز می شود و ثالثا از ورود پرندگان یا حیوانات وحشرات به داخلِ محیط ممانعت به فعالیت می اید. دمپر هواساز اسپلیتی به دو صورت دستی و الکتریکی قابل در دست گرفتن و کار است.این دمپر هواساز به راحتی تا دمای هفتاد مرتبه وضعیت کاری دارد.ضخامت ورق های مصرفی در دمپر هواساز اسپیلتی به تناسبِ میزان بعد ها همین دمپر هواساز قابل گزینش است.در صورت استفاده از ورق روغنی یا این که سیاه جهت تولید دمپر هواساز ،می توان از پوشش رنگ کوره ای بر سطح آن استفاده نمود.از دمپر هواساز اسپلیتی در در بین انشعابات کانال هوا به کارگیری می گردد. دمپر ها می توانند به شکل دستی، برقی یا این که بادی (پنوماتیک) در اختیار گرفتن شوند. ضخامت ورقِ بدنه و تیعه دمپر گرد بستگی ِ مستقیم به قطر و سایزِ دمپر دارد، واضح است ضخامت ورق دمپر کلیدی قطرهای بالاتر بیشتر از دمپرها کلیدی قطر معمولی می باشد. باز و بسته نمودن و همچنین در اختیار گرفتن مقدار جریان هوا توسط دمپر قابلیت پذیر می باشد، همینطور اهمیت تهیه و تنظیم تیغه های دمپر قابلیت و امکان تغییر جهت جریان هوا میسر می گردد. دمپر هوا بُر را نیز می اقتدار بصورت دسته دمپر دستی و هم بصورت نوع دمپر برقی فعال و در دست گرفتن نمود.بدیهی می باشد قیمت دمپر هوا ی هوابُر اهمیت گونه دمپر برقی اختلافِ قابلِ ملاحظه ای اساسی قیمت دمپر هوای هوا بُر حیاتی مدل دمپرِ دستی دارد. اینگونه دمپر ها بیشتر به خواسته در اختیار گرفتن بر جریان هوا در سیستم ها تهویه مطبوع در دو مدل سرمایشی و قیمت دمپر شبکه هوا گرمایشی کاربرد دارد. عرض ۳ سانتی فریم فریم دمپر هوا که در دو طرف حجم بدنه ی دمپر هوا قرار دارااست باعث می شود سطح ها اتصال با فلنچ های نتورک هوا به صورت هم سان چفت شود و قابلیت اتصال دمپر هوا به کانال هوا قابلیت و امکان پذیر گردد . به جهت تهیه هوای دهانه ی انشعاباتِ نتورک های رفت و برگشتِ هوا حیاتی مقطعِ گرد بصورت مویرگی، از دمپر گردِ پروانه ای در پشتِ دریچه های گرد استفاده می شود. در واقع بدنه داخلی دمپر هوابُر از یک حجمِ نیم هلال تشکیل یافته که ارتفاعِ همین حجمِ نیم هلال مهم ارتفاعِ داخلیِ قابِ فریمِ دمپر و عرضِ همین حجمِ نیم هلال اساسی عرضِ داخلیِ کادر کادر دمپر نیز اندازه بوده و هم زمان اصلی عملکردِ مدل دمپر ، همین حجمِ نیم هلال بصورت یکپارچه و واحد آغاز به بستن یا این که گشوده کردنِ مسیرِ عبورِ مجرای هوای دمپر میکند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان عمده در گزینه دمپر کانال هوا در فریزر الکترواستیل لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.