دوزینگ پمپ (انتخاب و فروش) – مهار فن ابزار

به طور کلی پمپ های دوزینگ را بر اساس مکانیزم انتقال اقتدار و مکانیزم دانسیته سیال می توان تقسیم بندی کرد که در تحت به آن ها اشاره می کنیم. در ذیل مقایسه یک بخش کلی از پمپ اندازه گیری موتور برقی و یک مدل غشایی موتور الکتریکی بی آلایش را مشاهده می کنیم. گونه های متمایز از پمپ ها برای کاربردهای متعدد مهم درجات گوناگون حداکثر نادرست در دوز آن ها و همچنین مواد متعدد به جهت قطعات پمپ، جریان و حداکثر فشار برگشتی در بازار وجود دارد. دقت در کیفیت هر یک از همین قطعات و اجزا اثر گذاری مستقیم بر طول عمر دستگاه داشته و بازدهی را تا حد متعددی افزایش می دهد. همین سیستم کنترلکننده، میتواند سرعت جریان، کارایی خاموش و واضح شدن دستگاه و همچنین، مواردی نظیر هشدارهایی که ممکن میباشد به جهت خشک شدن و گاز زدایی وجود داشته باشد را تغییر دهد. گوشه و کنار پمپ از فولاد ضد زنگ ساخته شده هست ، و در گوشه و کنار های خورنده دوچندان قابل اعتماد است. ولی اغلب، فرآیند فعالیت این پمپها، به این شکل می باشد که ابتدا میزان مشخصی از مادهی شیمیایی را درون محفظهی خویش می کشند و آن گاه این ماده را باطن لوله یا مخزنی که از قبل مشخصشده است، تزریق میکنند. چون جنس در فاصلهی فی مابین ضربانها تزریق میشود. شیر فوت، یک شیر یکطرفه است که به یک بخش مکش، متصل میشود. به چه صورت یک پمپ دوز گزینش کنیم؟ در بازار امکان اتصال دوزینگ پمپ ها به سیستم های کنترل وجود داراست تا بتوانیم متغیر گزینه عشق و علاقه خود را به روشی دقیق تر و خودکارتر کنترل نماییم که در آن سنسور سیگنالی را به سیستم در دست گرفتن ما ارسال می کند و این با ارتقاء و کمتر دوز فعالیت می کند. در تصویر می تونیم امکاناتی را برای دوز نمودن مواد شیمیایی مشاهده کنیم. که ما به جهت پاسخگویی به نیازها و سفارشات شما در تارنما شما ساخته ایم. اسباب و اثاث جانبی مرسوم پمپ میزان گیری مواد شیمیایی به پمپ تزریق مواد شیمیایی شما یاری می نماید تا به طور مداوم ظریف و قابل تکرار در خروجی باشد و همچنین به ارائه ارتفاع عمر بیشتر یاری می نصب دوزینگ پمپ کند. حیاتی ما یار باشید تا دارای ویژگیها و کاربردهای دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی بخش اعظم آشنا شویم. یک پوشش ترکیبی از تفلون و اینکونل به جهت اطمینان از ماندگاری اکثر بر روی فنر اعمال می شود.