دولت افغانستان ، طالبان توافق مهم را برای ادامه مذاکرات صلح اعلام کردند

کابل: نمایندگان دولت افغانستان و طالبان روز چهارشنبه گفتند که آنها برای انجام مذاکرات صلح به توافق اولیه رسیده اند – اولین توافق نامه کتبی آنها در 19 سال جنگ.
این توافق ، اگرچه تنها روشهای بیشتری برای بحث و گفتگوهای بعدی را تعیین می کند ، اما یک موفقیت بزرگ در نظر گرفته شده است زیرا به مذاکره کنندگان امکان می دهد تا به موضوعات اساسی تری از جمله مذاکرات درباره آتش بس روی آورند.
نادر نادری ، عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان ، به رویترز گفت: “این روش شامل مقدمه مذاکرات نهایی شده و از این پس مذاکرات در دستور کار قرار خواهد گرفت.”
سخنگوی طالبان در توییتر همین را تأیید کرد.