راب: الیور داودن پس از استعفای راب به عنوان معاون نخست وزیر انگلیس منصوب شد

لندن: دولت بریتانیا نام برد الیور داودن معاون نخست وزیر روز جمعه جایگزین شد دومینیک راب که اوایل روز پس از گزارشی مبنی بر ادعای قلدری همکارانش از سمت خود استعفا داد.
به عنوان معاون نخست وزیر، راب هیچ اختیار رسمی نداشت، اما در صورت دوری از پارلمان یا ناتوانی، به جای نخست وزیری وارد عمل می شد.
داودن در حال حاضر به عنوان وزیر دفتر کابینه در دولت سوناک فعالیت می کند. او پیش از این رئیس حزب محافظه کار سوناک بود، اما در ژوئن گذشته پس از دو شکست کوبنده حزب در انتخابات میان دوره ای از آن سمت استعفا داد.
در همین اطلاعیه قانونگذار الکس گچ وزیر دادگستری جدید منصوب شد، سمتی که قبلاً در اختیار راب بود.