راهنمای کامل تایپ سریع ده انگشتی (آموزش تصویری)

خیال نمایید که مدیریت یک کمپانی نسبتا بزرگ هستید، ولی گاهی هنگامی همکاران زیرچشمی تایپ کردن دوانگشتی شما را میبینند، به شما طور خاصی مینگرند و شما خجالتزده پیش خودتان تصمیم میگیرید، دیگر در پیش دیگران، چیزی تایپ نکنید. قبل از هر چیز همین نکته را فراموش نکنید که چیزی به تیتر “آموزش تایپ 10 انگشتی” به آن شکل که آموزشگاهها و موسسههای فنی اعلام مینمایند وجود ندارد. هر تمرین تنها یک سری دقیقه دوران می برد و پس از انجام تمرین، سرعت، اعتنا و تعداد خطاهای شما اعلام میشود. هیچ توجه کردهاید که تایپ کردن اصولی، برای خودش آرامش و پرستیژ خاصی دارد. چنانچه در حوزه فناوری داده ها و کامپیوتر فعالیت می کنید، بی تردید می دانید که شتاب تایپ محتوا چه میزان مهم دارد. سرعت میانگین تایپیستهای حرفهای بالای 70 واژه در دقیقه است. میزان شتاب و مهارت شما در تایپ کامپیوتری تنها و تنها بستگی به میزان تمرین و تجربه تان خواهد داشت. حتماً شما نیز تجربه تایپهای خسته کننده و طولانی مدت را داشتهاید، ولی رویه حل چیست؟ بنابراین تایپ عدد در کامپیوتر می تواند اهمیت به کار گیری از دو روش انجام شود؛ یکی از کلیدی استعمال از عددهای بالای کاغذ دکمه و دیگری صفحه سوییچ عدد ها که در سمت راست شما قرار دارد. مانیتور یا ورقه لپتاپ را طوری تهیه کنید که دقیقا برعلیه صورتتان قرار گیرد. تا حد ممکن از نگاه به کیبورد غربت کنید! همچنین در این کتاب دارای ارگونمی و بهداشت کار دارای رایانه آشنا خواهید شد تا از آسیبهای عمل با رایانه در امان باشید. یک دیگر از مزایای تایپ صحیح و رعایت آرگونومی کار حساس کامپیوتر کاهش خستگی و فشار وارد شده به تن است. یک چیز نهفته و آیتم غفلت این است که تایپ کردن غیراصولی به مرور روزگار می تواند روی مفاصل انگشتهای شما تأثیر بد اموزش تایپ کلام پ بگذارد. Typing Trainer یک پلتفرم آنلاین هست که برای کسانی که تازه میخواهند تایپ نمودن را یاد بگیرند، مورد زیاد قابل قبولی محسوب میشود. آیا میدانستید آخر در کتاب فعالیت و فناوری اساس ششم ابتدایی، یک فصل در مورد آموزش تایپ دهانگشتی اضافهشده است. جدیداً در کتاب فعالیت و فناوری مبنا ششم ابتدایی فصلی برای تایپ ده انگشتی اختصاص داده شده هست که خویش نشان دهنده اصلی این مهارت میباشد. انگشتان ریز شما اعضا نیز تایپ بر عکس ترازو و سایزش به نسبت انگشتان دیگر در تایپ نمودن زیاد فعال است. تایپ ده انگشتی مهارتی است که نیاز به تمرین و تکرار دارد که در ادامه به همین موضوع پرداخته و روشها و قابل انعطاف افزارهایی را برای تمرین کردن معرفی خوا‌هیم کرد. علاوه بر آموزش تایپ روستا انگشتی تایپو خدمت های فوق العاده دیگری نیز دارد!