رهبر شبه نظامیان به دلیل حمله به ساختمان کنگره آمریکا به 18 سال زندان محکوم شد

واشنگتن: استوارت رودزبنیانگذار شبه نظامیان راست افراطی سوگند، روز پنجشنبه به دلیل توطئه فتنه انگیز در حمله سال 2021 به 18 سال زندان محکوم شد. کاپیتول آمریکا، سخت ترین پنالتی که تاکنون در مورد حمله 6 ژانویه داده شده است.
قاضی گفت: “شما یک تهدید مداوم و خطر برای این کشور ارائه می کنید.” آمیت مهتا در صدور حکم، پس از اینکه رودز اعلام کرد که یک “زندانی سیاسی” است.