روسیه: سازمان جهانی بهداشت تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم می کند

روسیه: سازمان جهانی بهداشت تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم می کند
روسیه: سازمان جهانی بهداشت تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم می کند

لندن: مجمع سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که در آن تجاوز روسیه به اوکراین از جمله حملات به مراکز بهداشتی و درمانی محکوم شد.
این طرح با 80 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 52 رأی ممتنع به تصویب رسید.
این طرح به رهبری غرب که در نشست سالانه آژانس سازمان ملل مطرح شد، همچنین خواستار ارزیابی تأثیر تجاوز روسیه بر بخش بهداشت شد.
هیچ واکنش فوری از سوی روسیه وجود نداشت. مسکو همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان را در جریان آنچه «عملیات نظامی ویژه» خود در اوکراین می خواند، رد کرده است.