روسیه: نمرات کار برای آلمان در روسیه مجبور به ترک، ترک

روسیه: نمرات کار برای آلمان در روسیه مجبور به ترک، ترک
روسیه: نمرات کار برای آلمان در روسیه مجبور به ترک، ترک

برلین: صدها کارمند دولتی و کارمند محلی که برای مؤسسات آلمانی در روسیه کار می‌کنند باید طی روزهای آینده کشور را ترک کنند یا شغل خود را از دست بدهند. آلمانوزارت امور خارجه روز شنبه اعلام کرد.
به گفته این وزارتخانه، روسیه از ژوئن تعداد افرادی را که آلمان می تواند در سفارتخانه ها یا مؤسسات خود در روسیه در بخش های آموزشی و فرهنگی استخدام کند، کاهش خواهد داد.
صدها نفر از جمله مقامات سفارت و کنسولگری آسیب دیده اند، اما بیشتر کارمندان موسسه فرهنگی گوته در این کشور، مدارس، مهدکودک ها و معلمان آلمانی که در مدارس روسیه کار می کنند، اضافه شده است.
این وزارتخانه بدون ارائه ارقام دقیق در مورد هر دسته از کارکنان، گفت که هم کارمندان آلمانی و هم کارمندان محلی روسیه تحت تأثیر قرار گرفته اند. کارمندان آلمانی باید تا اول ژوئن این کشور را ترک کنند.
این وزارتخانه گفت که کارمندان روسی نباید مجبور به ترک کشور شوند، اما شغل خود را از دست خواهند داد زیرا مؤسسات آلمانی دیگر نمی توانند آنها را استخدام کنند – با روشن کردن نشانه های اولیه که مردم محلی نیز باید آنها را ترک کنند. این خبر اولین بار روز شنبه در روزنامه آلمانی فاش شد سوددویچه سایتونگکه از «اعلان جنگ دیپلماتیک مسکو» علیه برلین صحبت می کرد. وزارت امور خارجه آلمان گفت: این تصمیمی یکجانبه، غیرقابل توجیه و غیرقابل درک است.
آلمان یک شریک اقتصادی نزدیک با روسیه قبل از حمله مسکو به اوکراین، از آن زمان از مسکو دور شده و از نظر مالی و نظامی حمایت می کند. کیف. به گفته سرویس‌های امنیتی آلمان، از زمان آغاز درگیری در اوکراین، جاسوسی روسیه در آلمان با نرخی رشد کرده است که در سال‌های اخیر به ندرت برابر شده است. afp