روغن عایق الکتریکی گروه صنعتی کارو

برخورداری از استحکام بالا و وزن پایین، داشتن مقاومت بالای شیمیایی، حرارتی و خوردگی به همپا خاصیت الکتریکی قابل قبول و انعطاف پذیری در طراحی و شکلدهی، همین جور از بسپار ها را از بسپارهای با متفاوتی ساخته ، بطوری که از آنان به نام بسپار های مهندسی یاد میگردد ، به مدل ای که در بعضا کاربردهای مختص جایگزین فلزات نیز شده اند . عایق در سیم پیچ های ترانسقورماتور اقتدار معمولاً نوار کاغذی و برگه فشرده ای هست که موجب روغن کار کرده است. تصحیح پلی استایرن، موجب ارتقا چقرمگی، استحکام ضربهای و افزایش جاذبه طول میگردد. همگی از بازارهای مصرف همین بسپار هستند .در حالا حاضر ، مصرف جهانی همین بسپار 3/34 میلیون بدن است که هم اندازه 16 درصد مصرف بسپارهای اهمیت می باشد و پیش بینی میگردد که تا سال 2017 مصرف این بسپار به حدود 3/48 میلیون تن برسد . امروزه پلی استایرن، پنجمین بسپار پر مصرف جهان میباشد که در اکثر زمان ها صنعت های بکار می رود. بکار می رود . از ویژگی های منحصربه‌فرد به فرد این جنس می قدرت به خصوصیات خوب عایق الکتریکی، خواص خوب مکانیکی و همچنین ارتقاء مقدار انعطافپذیری فرآورده اهمیت افزایش دمااشاره کرد. پلی کربنات، بسپاری حیاتی خواص استثنایی مناسب میباشد که از روش فرایند های متعدد می اقتدار آنرا شکلدهی کرد. بسپارها یا پلاستیکهای مهندسی به گروهی از پلاستیکها که از خواص مکانیکی و حرارتی بالایی برخوردار بوده و به طور کلی در علیه اعمال بار و حرارت و خوردگی اندک و بیش، مقاومت از خویش نشان می دهند، گفته تست عایق الکتریکی میشود. از ویژگیهای کلیدی پلیآمیدها می قدرت از توازن سفتی/ چقرمگی عالی، استحکام مکانیکی بالا، پایداری حرارتی خیلی خوب، خواص ضد شعله عالی، خاصیت الکتریکی خوب، مقاومت سایشی بالا و اصطکاک سطحی کم، مقاومت شیمیایی خیلی خوب، جریان پذیری و پروسه پذیری عالی اسم پیروزی که به کارگیری این بسپار را در صنعت های اتومبیل، الکتریک و الکترونیک، مبلمان اداری و خانگی، وسایل خانگی، وسایل ساختمانی و … به جهت گزینش صدق عملكرد عایقها، غالبا تستهایی در لحاظ گرفته می شود كه حساس استعمال از آن‌ها و اندازهگیری مشخصات عایق، می توان به درستی عملكرد عایق پی برد. این بسپار که از ویژگی های اساسی نظیر: سفتی و سختی عالی، استحکام مکانیکی، رفتار خزشی و خستگی خوب، پایداری حرارتی خیلی خوب، خاصیت ضد شعله عالی، خاصیت الکتریکی خوب، مقاومت سایشی بالا و اصطکاک سطحی کم، پایداری ابعادی خوب، مقاومت شیمیایی خیلی خوب، جریان پذیری و فرایند پذیری خیلی خوب، دمای تغییر‌و تحول شکل حرارتی بالا(در گرید های تقویت شده )، جذب آب کم، تراز پایانی خیلی خوب بر خوردار است، در صنایع اتومبیل، الکتریک و الکترونیک، تجهیزات اداری، وسایل خانگی، غلاف کابلها ی نوری، گونه های برس و… به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از سهام عایق های الکتریکی پارس ، شما ممکن است می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.