ریزش پل عابر پیاده فنلاند 27 زخمی برجای گذاشت که بیشتر آنها کودک بودند: امدادگران

هلسینکی: حدود 27 جوان، که بیشتر آنها کودک بودند، روز پنجشنبه در فنلاند بر اثر ریزش پل عابر موقت کنار یک محل ساخت و ساز زخمی شدند و آنها چندین متر بر روی جاده سقوط کردند. امدادگران گفت.
بخش نجات غرب Uusimaa در «تقریباً 27 جوان، اکثراً خردسال، به درجات مختلف مجروح شده اند». اسپو، در نزدیکی پایتخت هلسینکی، در بیانیه ای گفت.