سازمان ملل: میانمار: حدود 800000 نفر در میانمار تحت تأثیر طوفان موکا قرار گرفته اند.

ژنو: سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که حداقل 800000 نفر در میانمار به کمک های غذایی اضطراری و کمک های دیگر نیاز دارند، پس از آنکه طوفان موکا در اوایل این هفته به این کشور درگیری زده رسید.
این طوفان ردپایی از ویرانی را در سراسر میانمار به جای گذاشت ایالت راخینبا مسطح شدن خانه ها، قطع شدن جاده ها توسط درختان ریشه کن شده، بیمارستان ها و مدارس ویران شده، و خطوط مخابراتی و برق به شدت مختل شده است. آنته آ وبمعاون مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه برنامه جهانی غذای سازمان ملل به خبرنگاران در ژنو گفت.
حداقل 800000 نفر نیاز فوری به کمک های غذایی فوری دارند.