سدیم هیدروکسید چیست؟

در پاسخ برای هیدروکسید سدیم چه کاربردی دارد؟ همین واکنش دوچندان گرمازا و انفجاری می باشد و تنها به خواسته نشان دادن عمل فلزات قلیایی در گوشه و کنار های آکادمی به کارگیری می شود. شیشه به آرامی با محلول های آبی هیدروکسید سدیم در دمای گوشه و کنار واکنش می دهد و سیلیکات محلول تولید می کند. سدیم هیدروکسید یک گشوده کار کشته است.(از آن می قدرت برای حنثی کردن اسیدها استعمال کرد) حدود 56 درصد سدیم هیدروکسید تولیدی، در صنعت استفاده می‌شود که از این مقدار 25 درصد آن در صنعت صفحه استفاده میشود. از همین خاصیت هیدروکسید سدیم در لوله گشوده کن ها هم به کارگیری می شود. واکنش اسید گشوده در تیتراسیون هم استفاده می شود. دارای این حال، انحصار در حلالیت این ماده در حلال های آلی، منجر شده از هم خانواده آن یعنی پتاسیم هیدروکسید در هیدرولیز استعمال شود. قرار گرفتن در معرض سود پرک به رخ جامد یا محلول سبب تحریک پوست و دیده می شود. همین خصوصیت باعث شده کاربرد فراوانی در ایجاد ریون و فیبرهای سلولزی داشته باشد. سدیم هیدروکسید در در آغاز توسط سازندگان صابون تولید میشد. در این فرآیند محلول سدیم کلرید (آب نمک) به صورت الکترولیزی به گاز کلر و محلول سدیم هیدروکسید و گاز هیدروژن جزء‌جزء‌کردن میشود. از مسکن های رایج مثل آسپرین، تا داروهای ضدانعقاد که به پرهیز از لخته شدن خون کمک می کنند، و داروهای کاهنده کلسترول از همین ترکیب در ساخت آن ها به کارگیری می شود. از بعضی از این واکنش ها برای اسکراب گازهای اسیدی مضر ساخت شده در اثر سوختن زغال سنگ نظیر SO2 و H2S و جلوگیری از آزادسازی آن ها در اتمسفر استفاده می شود. این مخلوط در دمای اتاق حیاتی آهن واکنش نمی دهد چرا که آهن هیدروکسید سدیم تیوگلیکولات خاصیت آمفوتریک ندارد. آلومینات سدیم نیز از اثر هیدروکسید سدیم بر بر روی آلومینیوم یک فلز آمفوتریک می باشد تشکیل میشود. در صورتی که فرد مسموم آگاهیاش را از دست داده است او را بدون چاره به تناول کردن چیزی نکنید و از تحریک استفراغ جلوگیری کنید . آمریکای شمالی و آسیا هر 14 میلیون بدن و اروپا حدود 10 میلیون بدن ساخت کرد، در ایالات متحده تولید کننده اساسی هیدروکسید شرکت شیمیایی Dow می باشد که تولید سالانه حدود 3.7 میلیون بدن برآورد کاربرد سدیم هیدروکسید در صنعت می شود. آن ها می توانند چربی ها را به صابون که در آب محلول است تبدیل کنند. به این دلیل، اتصالات شیشه ای و قفل های در معرض هیدروکسید سدیم تمایل به “منجمد شدن” دارند. کریستال های سدیم هیدروکسید امکان جذب رطوبت هوا را دارا هستند و امکان انحلال آنان در آب بالاست.