سوال و جواب های فنی مربوط به سیلندر اتومبیل – You Can

پس از اتومبیل کاری پیستون آن را مطابق روال خاصی گرم و سرد می نمایند و به اصطلاح روی آن عملیات گرمایی انجام می دهند تا خواص مطلوب را پیدا کند . زیرا در صورتی که الکتریسیته دزدی داشته باشند، اثر گذاری خویش را روی دنده های 2 و 3 می گذارند و اتومبیل به لطف حرکت نمی کند. موتورهای خطی صورت از تک سیلندر تا 5 سیلندر و موتورهای V رخ نیز شامل موتور های 5 ، 6 و 8 سیلندر هستند . ساختار انژکتور در رخ به طور تمام معین است. عرض همین سوراخ رینگ پیستونی به وسیله تولید کننده مشخص و معلوم می شود و مهم قرار دادن رینگ در درون سیلندر و اندازه گیری فاصله با یک سنج سنجنده قابل میزان گیری است. به همین ترتیب انژکتور براساس دستوری که ECU به آن می دهد در روزگار مناسب و به مدت معلوم گشوده شده و سوخت لبریز فشار را به باطن مانیفولد تزریق می‌کند و همین سوخت به یار هوا در تراز مکش وارد سیلندر میشود. استعمال از سوخت بی میزان مرغوب بودن سبب ساز تولید دوده و کربن بیشتری درمحفظه احتراق می گردد که اهمیت گذشت زمانه و تجمع همین کربن ها موجب تولید قفل حلقه و صدمه به موتور ماشین شما می شود. درحال حاضر به پاراگراف نخستین همین مقاله باز می گردیم که مکانیک کلیدی حالتی ناامیدانه به شما می گوید، رینگ چسبانده استاین پیستونها وزن اندک و قدرت انتقال حرارت بالایی دارند. به نظر می رسد میخواهیم نقش انژکتورها را ناچیز رنگ کنیم. باطن بدنه انژکتور، مسیر باریکی برای عبور سوخت وجود داراست که در پایان به شکاف زیاد کوچک انتهای انژکتور میرسد. پیستون از نقطه مرگ تحت به طرف بالا (تا نقطه مرگ بالا) حرکت می کند و در حالیکه هر دو سوپاپ بستهاند (سوپاپ هوا و سوپاپ تخلیه) هوای داخل سیلندر متراکم می‌گردد و نسبت حجمی به ۱۵ تا ۲۰ برابر میرسد. طراحی انژکتورهای سوزنی به صورتی می باشد که الگوی پاشش مخروطی صورت را تولید کنند، البته در شکل تجمع رسوبات بنزین در قسمت سوزن انژکتور، ممکن است انتقال سوخت محدود شود و الگوی پاشش ایراد پیدا کند و در نتیجه، منجر رقیق شدن مخلوط هوا و سوخت شود. به این ترتیب انژکتور می تواند در کسری از ثانیه باز شده و به سوخت پر فشار اذن خروج بدهد و به شتاب نیز بسته شود تا از خروج بیدلیل سوخت خودداری کند. این که به چه صورت انژکتور می تواند میزان و زمان پاشش سوخت را کنترل نماید را در ادامه باز‌نگری خوا هیم کرد البته در این زمینه انژکتور به طور تام تابع دستوراتی است که از جانب ECU اتومبیل دریافت میکند. فعالیت این رینگها در اختیار گرفتن پخش روغن روی دیواره سیلندر است. برای همین خواسته بنزین مصرف نشده از انتهای ریل سوخت و از نحوه شیلنگی جداگانه توشه دیگر به باک بازمیگردد تا جریان سوخت برقرار شود. به جهت این مراد به گروه سوپاپ یا سوزن انژکتور یک فنر متصل میگردد که وظیفه دارد همین تیم را به داخل بکشد تا در شرایط معمولی انژکتور بسته باشد. حال سوخت توانسته از باک خود را به باطن موتور برساند اما انژکتورها نمیتوانند سوای در دست گرفتن سوخت را وارد سیلندر نمایند چرا که در غیر این صورت عملاً به طور پیوسته سوخت در حالا پاشیده شدن به درون سیلندر میباشد در حالی که تنها در لحظهای مختص و البته به میزانی مختص سوخت بایستی به موتور تزریق شود. در حقیقت این انژکتورها هستند که کنترل مقدار و زمان پاشش سوخت را بر عهده دارند و اهمیت فرامینی که از ECU اتومبیل اخذ می کنند کنترل پاشش سوخت را انجام میدهند. از معایب پیستونهای ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم می توان انبساط دوچندان آن ها اشاره کرد که پیش از این نیز به آن اشاره شد. آلومینیوم زمان گرم شدن منبسط می­شود، و به این جهت می­بایست رواداری به اندازه را به جهت حرکت آزادانه آن در داخل سیلندر پیستون ایژ پیش پیستون بهینه ۴۰۵ بینی نمود. بنابراین بدنه بسیار گرم نمیشود و انبساط زیادی پیدا نمیکند. گزینه بعدی نیز که بسیار اصلی می باشد حفظ موتور است.خیلیا میباشند که موتور های مکان نما را اساسی موتور های تازه مقایسه می کنند در صورتی که موتور های xu7 یک موتور گرم فعالیت میباشند که رادیاتور ذیل فشار داره و گاهی دمای مایع خنک کاری از 100 جايگاه سانتیگراد هم رد میشود. حلقه های فشاری توسط نیروهای حاصله از انبساط خود و همچنین توسط فشار احتراق که در زمان محترق شدن سوخت در پشت آن ها به وجود می آید منبسط شده و به دیواره داخلی سیلندر می چسبند. کار چسبندگی این رینگها به دیواره سیلندر در حقیقت به دلیل نیرویی هست که از انبساط رینگها و فشار احتراق در زمانه سوختن سوخت در پشت پیستون به وجود میآید. اگر شما هر گونه سوالی در رابطه اصلی چه جایی و شیوه به کار گیری از پیستون ایژ دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.