شاخصه سبکهای متداول نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

پس برای اینکه هر خانوار یک واحد مسکونی به جهت سکونت داشته باشد، بازار مسکن مملکت اصلی یک میلیون و 371 هزار واحد مسکونی فقدان مواجه است. مهدیان اظهار کرد: در بخش ساخت مسکن روستایی سالانه ۲۰۰ هزار واحد ایجاد میشود. در واقع بخش عمدهای از همین واحدها در حالتی که قابل عرضه به بازار بودند، هم حالا خالی باقی میماندند. میتوان ادعا کرد که شکاف بیش از حد کارکردی فی مابین فضاهای «خصوصی» و «عمومی» در خانههای معاصر ایرانی، باعث به پرورش فردگرایی مفرط شده و میزان مرغوب بودن «زندگی خانوادگی» را تهدید میکند. قاسمی گفت: ما در راستای جهش ساخت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنامه ریزی کردیم که بیش از دو سوم آن به این معنی که ۸۶۰ هزار واحد در دست اجرا هست و در سال جدید هم اقدام به واگذاری واحدها خوا‌هیم کرد. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت رویه و شهرسازی هم بارها در گفت وگوهای متعددی اعلام کرده: از ۱۹ فروردین ماه تمامی مردم بایستی داده ها املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این مبادرت تا دو ماه طراحی برج ایفل دارای مداد ادامه خواهد داشت. مردادماه سال 96 عزیزالله مهدیان، نائب رئیس تجدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مذاکره حساس خبرگزاری مهر گفته بود: «هم درحال حاضر بیش از سه میلیون و 200 هزار واحد روستایی غیر مقاوم در مرزوبوم وجود دارد». در این رابطه مسئولان اعداد و ارقام متفاوتی از ایجاد سالانه 200 هزار مسکن گرفته تا نیاز دو میلیونی به ایجاد را مطرح میکنند. در شورایی مربوط به بیمسکنی در سرزمین آمریکا، اینگونه آمده است: “بیمسکنی برای جامعه هزینهبر است”، زیرا اشخاص بیمسکن اغلب به خدمات و مؤسسههای دولتی گرانتری نیاز دارند. به گفته رستم پور قوانین گذشته مالیاتی بر خانههای خالی بازدارنده نبود و این علتی شد تا ضابطه نو تصویب شده شود. عالم نيوز: رستم قاسمی وزیر منش و شهرسازی گفت: با اعتنا فارغ التحصیلی هر ساله دانشجویان و امکان ازدواج انها در مرزوبوم به بیش از ۱۰ میلیون نفر مسکن نو نیاز داریم و تا به امروز ۵ میلیون نفر در سامانه نهضت مسکن تصویب نام نمودهاند. وی اهمیت بیان این که مسکن از نیازهای حیاتی مردم است، گفت: براساس برآورد نخستین نزدیک به ۱۰ میلیون واحد مسکونی جدید در مرزو بوم نیاز داریم. وی افزود: به نظر می رسد که اهمیت تفکیک وزارتخانه رویکرد و مسکن و اجرای این قانون و سایر قوانین دیگر و اراده دولت جهشی در حوزه ایجاد مسکن و تأثیر بر نرخ آن خواهد گذاشت.