شیر فشار شکن میراب و نحوه کارکرد آن – فارس استیل

با بالا رفتن فشار مخزن از حدی معین، شیر اطمینان به طور کامل باز می شود و فارغ از امداد کنترلر، فشار را به یکباره تخلیه می کند. برای در اختیار گرفتن مواد و سیالات در ظروف از همین گونه شیرها استفاده می شود زیرا اساسی همین شیرها نیز فشار و هم سطح مایع در یک ظرف یا این که مخزن را می توانند در اختیار گرفتن نمایند. صنایع غذایی، سیستم استرلیزهی بخار و تجهیزات لباسشویی مواردی از گزاره کاربردهای همین جور فشارشکن است. شیر فشار شکن آب اهمیت اشکال و گونه های متفاوتی هست که هر کدام از آن ها به جهت صنعت های متفاوتی کاربرد دارند. انتخاب میزان فشار شکن سپس از گزینش آن از نکات حائز کلیدی می باشد . چون همین سیستم­ها همیشه در معرض ارتقاء یا کاهش فشار (بیش از حد انتخاب شده) هستند. شیرهای تقلیل فشار حساس عملکرد مستقیم از بی آلایش ترین شیرهای تقلیل فشار می باشد ( رخ تحت ) طریق فعالیت به این صورت می باشد که فشار سیال خروجی از شیر ( فشار کاسته شده ) بر قسمت زیرین دیافراگم A اعمال نیرو می کند و در درمقابل فنر B نیروی رو به ذیل را در خلاف جهت اعمال می نماید. همین قطعه توانمند به در اختیار گرفتن کمتر فشار دوچندان دارای نوسانات تا 0.05 مگاپاسکال است. قسمت دستور این شیر از استیل (304) ساخته می شود. هر چهار ماه یکبار صافی های موجود در مدار امر و قبل از شیرهای کنترلی می بایست تمیز شود . در قسمت در دست گرفتن و پایلوت عموماً یک صافی وجود دارد. در ساختار شیرهای فشارشکن، یک پیچ تنظیم فشار وجود داشته که اهمیت استفاده از آن، قابلیت تهیه فشار خروجی شیر قابلیت و امکان پذیر می گردد. ۷ بار می رسد و آن گاه به طور اتومات شیر فشارشکن بسته می شود . در رخ اثبات بودن جريان و ميزان بار، شير هدايت گر (Pilot) و شير اصلي در موقعيت ثابتي قرار خواهد گرفت تا فشار ثابتي را در خروجي آماده نمايند و هرگونه تغيير فشار يا توشه در خروجي به شتاب توسط ديافراگم راهنما احساس خواهد شد تا شير اصلي را باز شیر فشار شکن فاراب يا بسته نمايد. به خواسته تغيير وضعيت شير اصلي، تنها جريان بسيار كوچكي از بخار ضروری هست و بنابراين تغييرات بسيار كم فشار پايين دست منجر تغييرات تبارک در ميزان جريان اصلي شده كه نشان دهنده آلرژی بالاي شير مي باشد. از پاراگراف نکاتی که در حین به کارگیری از دستگاه باید به آن حواسمان باشد، فشار آب محل ورود است. شایان ذکر هست که استعمال از ولوهای فشارشکن در سیستم های مختلف، نشتی های خارجی آن را به مقدار قابل توجهی کمتر می دهد. ۱۱. در رخ وجود شیر آتش نشانی در ذیل دست فشار، آن را گشوده نموده تا بتوان در حالتی که آب در حرکت میباشد فشار زیر دست را به کمک پیچ پایلوت تهیه و تنظیم نمود ( در صورت گرداندن پیچ پایلوت در جهت عقربه های ساعت فشار زیاد میشود ) و پس از تهیه و تنظیم ، فشار شیر آتش نشانی را ببندید . وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت طرز فعالیت شیر فشار شکن وب وبسایت خویش باشید.