طراحی و ساخت دستگاه تصفیه خانه فاضلاب

مهم چرخش شفت، دیسک ها به طور متناوب در معرض هوا و فاضلاب قرار می گیرند و به لایه ای از باکتری ها اجازه می دهند روی دیسک ها پرورش نمایند و مواد آلی موجود در فاضلاب را متابولیزه کنند. هتل ها، کارگاه ها، رستوران ها، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، بیمارستان ها، کمپ های کارگری، مجتمع های تفریحی، بوستان ها، دانش کده ها و خوابگاه ها از پاراگراف جاهایی میباشند که فاضلاب انسانی وجود دارااست و از پکیج تصفیه فاضلاب انسانی استعمال می شود. زمان استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب ABR حتما توجه کنید که مواد شیمیایی اسیدی به راکتور های آن وارد نشوند. به منظور افزایش استانداردها و تسریع فرآیند نصب و رویه اندازی، این شرکت مبادرت به تجمیع اتاقک کنترل و پکیج نموده است. راستا و هدف: پساب های صنعت های برگه و مقواسازی اهمیت داشتن آلاینده ها و ترکیبات رنگ زای مختلف، یکی از خطر آفرین ترین پساب های صنعتی به شمار می روند. وجود ذرات معلق موجود در پساب های صنعتی سبب به ایجاد رسوب در تجهیزات تصفیه می گردد و به این مراد لازم میباشد در حذف آن ها را به عنوان او‌لین گام در لحاظ گرفت. پساب صنعتی ممکن است حاوی موادی باشد که اصلی روشهای معمول تصفیه، زدوده نشوند. گهگاه به جای ضدعفونی نمودن با کلر، از نور ماوراء بنفش یا ازن، به کارگیری می شود زیرا کلر باقی باقی‌مانده در پساب فاضلاب تصفیه شده ممکن است برای ماهی و دیگر حیوانات آبزی مضر باشد. در طول فرآیند فتوسنتز، جلبک ها اکسیژن آیتم نیاز باکتری های هوازی را آزاد می کنند. گهگاه وقت ها هواده های مکانیکی برای تامین اکسیژن اکثر کارگزاشتن می شوند و در نتیجه ترازو مورد نیاز حوضچه کمتر می یابد. این مرحله زیاد مشابه پروسه تصفیه آب اشامیدنی می باشد. حوضچه های اکسیداسیون که تالاب یا این که حوضچه های تثبیت نیز نامیده می شوند، حوضچه های پهناور و ناچیز عمقی میباشند که برای تصفیه فاضلاب از شیوه تعامل نور خورشید، باکتری ها و جلبک ها طراحی شده اند. آن‌گاه از این که مرحله دوم تصفیه تام شد ،فاضلاب به مخزن ضدعفونی وارد می شود .در این مخزن پساب اهمیت کلر،هیپوکلریت کلسیم یا این که سایر مواد ضد عفونی کننده مخلوط می شود.کلر به جهت از فی مابین بردن باکتری های بیماریزا و اندک نمودن بوی پساب استفاده می شود. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب جهان لطفا از کاغذ ما بخواهید.