فرصت های شغلی ایالات متحده در ماه آوریل به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت

واشنگتن: فرصت های شغلی ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت آوریل و داده‌های ماه قبل بازنگری شد و به قدرت پایدار در بازار کار اشاره کرد که می‌تواند فدرال رزرو را مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره در ماه ژوئن کند.
وزارت کار در گزارش ماهانه فرصت‌های شغلی و گردش کار یا گزارش JOLTS در روز چهارشنبه اعلام کرد که فرصت‌های شغلی، معیاری برای تقاضای نیروی کار، تا آخرین روز آوریل با 358000 افزایش به 10.1 میلیون نفر رسیده است. داده‌های ماه مارس به‌جای 9.59 میلیون شغل که قبلاً گزارش شده بود، 9.75 میلیون فرصت شغلی را نشان داد.
داده های آوریل به سه کاهش ماهانه متوالی در مشاغل خالی پایان داد. اقتصاددانان مورد نظر رویترز 9.375 میلیون فرصت شغلی را پیش بینی کرده بودند.