فرمولاسیون ضد کف سیلیکونی ✔️ قیمت و کاربردهای ضدکف سیلیکونی

در دهه 1950 آزمایش هایی اهمیت آنتی فوم های مبتنی بر سیلیکون شروع شد، که بر شالوده پلی متیل سیلوکسان (روغن سیلیکون) پراکنده در آب یا این که روغن ضد کف گلیکول سبک بودند. در ارتفاع ده سال 1950 ، آزمایشات دارای کف کننده های بر مبنا سیلیکون آغاز شد. باشد. یک ضد کف بر مبنا روغن همچنین حاوی موم و یا این که سیلیس آب فرار و گریز بوده و برای تقویت کارایی به کار گیری می شود. برای این‌که پروسه صنعتی به مهربانی پیش رود، کف باید به روشی حذف گردد. علاوه بر ضد کف ها، مواد شیمیایی جانبی به جهت نمونه برای اثرات امولسیون سازی و ارتقاء پراکندگی به فرمولاسیون آن‌ها اضافه می گردند. ضد کف ها به ادغام واکنش افزوده می شوند و از ساخت کف در حین فرآیند های شیمیایی جلوگیری می کنند. هر ماده شیمیایی به موازات فوایدی که داراست ممکن است معایبی را هم در بر داشته باشد. در صورت برقراری تماس تصادفی حساس همین ترکیبات، نواحی که تماس پیدا نموده هست را اهمیت آب خنک به مهربانی شست و شو دهید. در همین مورد ها مواد سرکوب کننده یا مهارکننده کف استعمال می شوند تا کف را حذف نموده و بازدهی فرایند صنعتی مورد حیث را ارتقا دهند. ولی مواد سرکوب کننده کف در فرآیند هایی استعمال می شوند که قابلیت و امکان افزودن ضد کف وجود ندارد، البته در حین مراحل کف ساخت شده است. کلیدی توجه به خواص CF-750 ، تماس آن کلیدی پوست مشکلی را ایجاد نمی نماید البته حتی الامکان تلاش شود هنگام استفاده از آن، از دستکش و عینک به کارگیری شود. در صورتی که بیش از حد خارج از محلول باشد (یعنی به ترازو کافی متفرق نشود یا این که در سیستم نامحلول باشد) می تواند به تجهیزات بچسبد یا این که مشکلات دیگری تولید کند. ۴ – ذغال فعال بخش اعظمی از مولکول های مواد آلی و نا محلول در آب همانند مایعات هیدروکربوری را جذب سرامیک کف ضد اسید می کند . عامل ها مهمی از پاراگراف ترازو ذرات آنتی فوم، پخش شدن روغن، سینتیک جذب سورفاکتانت، آبگریز بودن ذرات جامد در آنتی فوم های اهمیت روغن جامد مخلوط و وجود مواد افزودنی آمفی فیلیک (تقویت کننده فوم) وجود دارد که بر راندمان آنتی فوم تأثیر می گذارد. هیدروکربورهای اصلی ساختار مولکولی بزرگتر و پرشاخه بصورت موثرتری جذب می شوند .